ONSDAG 1. APRIL 2020


Vi tar forbehold om endringer i programmet.


09:00 - 10:30
SESJON 1
Det store bildet: Hvordan lager vi rammer som fremmer kvalitetsarbeidet på legekontorene og kommunen for øvrig?
Maren Skaset
Avdelingsdirektør Kommunetenesteavdelinga, Helse- og omsorgsdepartementet
Åse Laila Snåre
Avdelingsdirektør INT Helse og Velferd, KS
Tor Carlsen
Sekretariatsleder Norsk Forening for Allmennmedisin

11:30 - 13:00
SESJON 2
Datakildene: Hvilke kilder til data har vi, og hvilke forbedringspotensial avdekkes?
Olav Isak Sjøflot & Julia Nemeth
Avdelingsdirektør/Seniorrådgiver, Helseregistre | Helsedirektoratet
Hege Salvesen Blix
Reseptregisteret, Helsedirektoratet
Beate Huseby
Avdelingsdirektør, Avdeling komparativ statistikk og styringsinformasjon | Helsedirektoratet


14:00 - 15:30
SESJON 3
Systematisering av praktisk kvalitetsarbeid: Hva gjøres i Sverige, Danmark og Norge?
Rikke Agergaard
Programchef, Kvalitet i Almen Praksis (Danmark)
Eva Arvidsson
Allmennlege, Primärvårdskvalitet (Sveriges Kommuner og landsting)
Nicolas Øyane
Daglig Leder, Senter for Kvalitet i Legekontor - SKIL (Norge)

15:30 - 16:00
AVSLUTNING & VEL HJEM!
Kursbevis er klart til nedlastning på din bruker i ePortalen!
GÅ TIL PÅMELDING